پس از پیدا کردن مکان مناسب برای پارک دوبل با فاصله مناسب ، ابتدا خودرو را در فاصله ۵۰ سانتیمتری از خودروی پارک شده متوقف کنید. پس از توقف خودرو باید صاف ایستاده باشد و فرمان را نیز باید صاف نگه دارید تا در زمان عقب رفتن خودرو به صورت کج حرکت نکند. برای پارک دوبل و یادگیری نکات کامل ویدیو بالا را مشاهده کنید.

آموزش پارک دوبل با پراید

آموزش بهترین پارک دوبل در رانندگی امتحان عملی

پارک دوبل برای آزمون شهری رانندگی

دانلود سوالات آیین‌نامه 1402
نکات آزمون شهری