#1. برای بهبود وضع ترافیک کدامیک از کارهای زیر را باید انجام داد؟


 1- رعایت قوانین و مقررات


 2- رانندگی با سرعت پایین


 3- رانندگی با احتیاط باسرعت زیاد


 4- همه موارد بالا

#2. کدام گزینه به ترتیب اولویت صحیح است؟


 1- فرمان پلیس-تابلوها-خط کشی - چراغ راهنما


 2- فرمان پلیس- چراغ راهنما - تابلوها - خط کشی


 3- تابلوها- فرمان پلیس-چراغ راهنما-خط کشی


 4- فرمان پلیس - خط کشی - چراغ راهنما-تابلوها

#3. هنرجوی گرامی مفهوم تابلوی شکل بالا چیست؟


 1- منطقه عبور معلولین


 2- رانندگی با ویلچر


 3- راننده معلول


 4- محدوده راننده معلول

#4. برای امن‌ کردن محل حادثه با چه اقدامی می‌توان صحنه را عاری از خطر نمود؟


 1- خاموش‌ کردن وسیله نقلیه حادثه‌ دیده


 2- مراقب سلامت خود باشید.


 3- مصدوم را تا حد ممکن از محل دور نمایید.


 4- موارد یک و دو

#5. هنرجوی گرامی حق تقدم عبور را در این تقاطع مشخص کنید.


 1- سبز – آبی – نارنجی – زرد


 2- زرد- آبی – سبز – نارنجی


 3- زرد – آبی – نارنجی – سبز


 4- آبی – زرد – نارنجی - سبز

#6. مفهوم تابلو بالا چیست؟


 1- سبقت ممنوع


 2- ورود ممنوع


 3- سبقت کامیون ممنوع


 4- عبور سواری ممنوع

#7. ترمز سرویس (ترمز پایی) مطابق با الزامات استانداردهای خودرویی باید بر …… عمل کند.


 1- فقط بر چرخ ‌های محرک.


 2- فقط بر چرخ ‌های جلو.


 3- بر تمامی چرخ ها عمل کند.


 4- فقط بر چرخ های عقب.

#8. در حال رانندگی هستید راننده خودروی جلویی دست خود را به صورت تصویر بالا از وسیله نقلیه خود بیرون می آورد مفهوم آن چیست؟


 1- توقف


 2- آهسته بیایید


 3- احتیاط


 4- دور زدن

#9. کدام گزینه در مورد حداقل فاصله طول ایمن با خودروی جلوئی در شرایط برف صحیح نمی باشد؟


 1- به ازای هر 15 کیلومتر 3 طول اتومبیل


 2- به ازای هر 60 کیلومتر 13 طول اتومبیل


 3- به ازای هر45 کیلومتر 9 طول اتومبیل


 4- به ازای هر 30کیلومتر 6 طول اتومبیل

#10. زمان رسیدن به محل تصادف چه اقداماتی باید انجام داد؟


 1- اتومبیل را از محل حادثه کنار بکشید.


 2- در صورت آتش سوزی با آب خاموش کنید.


 3- موتور اتومبیل حادثه دیده را خاموش کرده و افراد زخمی را از داخل اتومبیل خارج کرده و زخمی ها را با صحبت آرام نمایید.


 4- به محض رسیدن اتومبیل دیگری ما به راه خود ادامه می دهیم.

آزمون آیین نامه اصلی شماره: ۲ برای  سال ۱۴۰۲
کاربر گرامی
نمونه‌ای که مشاهده میکنید، یکی از آزمون های آزمایشی آیین‌نامه رانندگی است، زمان پاسخگویی ۲۰دقیقه، تعداد سوالات ۳۰ عدد هست 

جواب سوالات زیر هر سوال مشخص شده
سعی کنید در بازه زمانی مشخص شده به سوالات پاسخ دهید.
موفق باشید
.​
کنترل و تنظیم عبور و مرور ممکن است به وسیله چراغ ها یا خط کشی یا تابلوها، نوشته ها و ترسیم ها، یا ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه و یا هر وسیله دیگری که بر حسب مورد لازم باشد، به عمل آید. در هر حال فرمان پلیس راهنما که ممکن است مغایر با پیام علایم یا مقررات در محل باشد مقدم خواهد بود.
صفحه ۱۳ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی
امن کردن محل حادثه
ممکن است عوامل پدید آورنده حادثه هنوز هم خطرساز باشند. همیشه به خاطر داشته باشید که در قدم اول باید مراقب سلامت خود باشید. با انجام اقدامات ساده ای مانند خاموش کردن وسیله نقلیه حادثه ساز، می توانید صحنه را عاری از خطر کنید.
صفحه ۱۹۱ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

توضیح: حق تقدم ابتدا با وسیله نقلیه ای است که در خیابان اصلی قرار دارد ( خیابانی که دارای تابلوی ایست یا حق تقدم است خیابان فرعی می باشد) پس در این تصویر ابتدا خودرو آبی (به دلیل اینکه به سمت راست گردش می کند) بعد خودرو زرد، بعد نارنجی (به دلیل اینکه به صورت مستقیم حرکت می کند) و در آخر خودرو سبز

#11. هنرجوی گرامی مفهوم شکل بالا چیست؟


 1-توقف برروی آن ممنوع است و همواره باید در مسیر مزبور وسیله نقلیه باشد.


 2- قبل از محل خط کشی متوقف شده و مسیر برای حرکت دیگر خودروها باز نگه داشته شود.


 3- توقف بر روی آن ممنوع نیست و همواره باید مسیر مزبور خالی از وسیله نقلیه باشد.


 4-توقف بر روی آن ممنوع نیست و همواره باید مسیر مزبور در حال عبور وسیله نقلیه باشد.

#12. چرا در سطح جاده های خیس ،برفی،لغزنده باید از دنده سنگین استفاده کرد؟


 1- جهت ترمز سریع


 2- جهت ممانعت از چپ و راست رفتن خودرو


 3- جهت حرکت سریع


 4- جهت ممانعت از لغزش چرخ ها

#13. بر روی یک راه لغزنده قسمت عقب اتومبیل شما به سمت راست میلغزد،چکار باید انجام دهید؟


 1- بادقت و مراقبت فرمان را به سمت چپ بچرخانید.


 2- با دقت و مراقبت فرمان را به سمت راست بچرخانید.


 3- ترمز کنید وفرمان را بچرخانید.


 4- از کلاچ و ترمز به طور همزمان استفاده کنید.

#14. مفهوم تابلو شکل بالا چیست؟


 1- تقاطع فرعی به اصلی


 2- تقاطع


 3- دو راهی


 4- تقاطع اصلی به فرعی

#15. در کدام‌ یک از موارد زیر بایستی از رانندگی خودداری نمود؟


 1- عصبانیت شدید در شرایط جسمی نامناسب.


 2- هنگام بارندگی شدید.


 3- نداشتن جعبه کمک‌های اولیه در داخل خودرو.


 4- سوختن چراغ داخل خودرو.

#16. در برخورد با یک مصدوم بیهوش، مهم ترین اقدام کدام است؟


 1- با کشیدن پتو بدن او را گرم نگه دارید.


 2- باز کردن راه هوایی تنفس.


 3- دادن مایعات و نوشیدنی گرم


 4- مصدوم را با تکان‌ دادن بدنش به هوش آورید.

17. کدام یک از گزینه های زیر ناصحیح است؟


 1- سبقت گرفتن در تونل ها بلامانع است.


 2- در تقاطع سبقت ممنوع است.


 3- در سر پیچ های تند وسربالایی ها دور زدن ممنوع است.


 4- سبقت از وسیله ای که خود در حال سبقت گرفتن است ممنوع است.

#18. کدام جمله درباره کیسه هوا صحیح نمی باشد؟


 1- فعال شدن کیسه هوا در حالتی که کمربند ایمنی بسته نشده باشد نتایج مخرب تری خواهد داشت.


 2- در خودروهای مجهز به کیسه هوا دیگر نیازی به کمربند ایمنی نمی باشد.


 3- یکی از تکنولوژی های پیشرفته در زمینه ایمنی خودرو، سیستم کیسه هوا یا ایربگ می باشد.


 4- کیسه هوا، هنگام تشخیص ضربه ناشی از تصادف در کسری از ثانیه باز می شود.

#19. حواس پرتی در زمان رانندگی عامل مهمی در………..است


 1- عدم توجه به ترافیک شهری


 2- فرامین پلیس


 3- عدم توجه به پیچ ها در جاده


 4- عدم تصمیم گیری به موقع

#20. حق تقدم عبور عبارت است از……


 1-رعایت حقوق رانندگان


 2- اولویت در عبور از چراغ های راهنمایی


 3- اولویت حق عبور وسیله نقلیه ای که زودتر از وسایل نقلیه دیگر یا از پیاده ها و بالعکس


 4- ترتیب عبور و مرور در چهارراه ها

#21. مفهوم تابلوی شکل بالا چیست؟


 1- عبور وسائط نقلیه موتوری ممنوع


 2- عبور کلیه وسائط نقلیه ممنوع


 3- عبور فقط با زنجیر چرخ


 4- راه نغزنده

#22. هنرجوی گرامی حق تقدم عبور در تقاطع شکل بالا را بر اساس رنگ وسیله نقلیه مشخص نمایید.


 1- سبز - زرد - نارنجی - بنفش


 2- زرد - نارنجی - سبز - بنفش


 3- نارنجی - زرد - بنفش - سبز


 4- بنفش - نارنجی - سبز - زرد

#23. چراغ های جانبی جلو چیست؟


 1- چراغ هایی است که حضور وسیله نقلیه و عرض آن را از سمت جلو نشان می دهد.


 2- چراغ هایی است که حضور وسیله نقلیه را از سمت جلو نشان می دهد.


 3- چراغ هایی است که حضور وسیله نقلیه و طول آن را از سمت جلو نشان می دهد.


 4- چراغ های اصلی وسیله نقلیه است.

#24. سبقت گرفتن از طرف راست وسیله نقلیه ای که در حال گردش به چپ می باشد.


 1- فقط در معابر شریانی درجه دو ممنوع است.


 2- ممنوع است.


 3- در هنگام روز مجاز است.


 4- مجاز است.

#25. چه زمانی شما می توانید محل حادثه تصادف را ترک نمایید؟


 1- هر وقت اراده کنید می توانید صحنه تصادف را ترک کنید.


 2- بعد از اطمینان پیدا کردن از حال مصدومین.


 3- بعد از تماس با اورژانس می توانید صحنه تصادف را ترک کنید.


 4- تا زمانی که گزارش کامل کارهای انجام شده در خصوص مصدوم را به پزشک یا امدادگر ارائه نموده و مطمئن شوید که به کمک شما در مراحل بعدی نیازی نیست.

#26. به عنوان یک کمک دهنده به یک مصدوم باید چه مواردی را اولیت قرار داد؟


 1- ارزیابی موقعیت و امن کردن محل حادثه


 2- ارائه کمک های اولیه


 3- در خواست کمک


 4- همه موارد

27. مفهوم این شکل چیست؟


 1- خط توقف _ رانندگان باید توقف کامل نمایند و سپس با رعایت احتیاط عبور کنند.


 2- خط توقف دوبله مقطع _ رانندگان از سرعت خود کم کرده و با احتیاط و رعایت حق تقدم عبور کنند.


 3- خط مقطع _ رانندگان سرعت خود را کاهش داده و به راست گردش کنند.


 4- رانندگان با سرعت و رعایت حق تقدم عبور کنند.

28. زمان درج شده در متن برگ معاینه فنی وسیله نقله چیست؟


 1- تاریخ صدور برگ معاینه فنی


 2- تاریخ اخذ برگ معاینه فنی


 3- اعتبار برگ معاینه فنی


 4- هیچ کدام

#29. ابطال گواهی نامه چیست؟


 1- اخذ گواهی نامه رانندگی.


 2- صدور گواهینامه رانندگی.


 3- تمدید اعتبار قانونی گواهی نامه رانندگی.


 4- سلب اعتبار قانونی گواهی نامه رانندگی.

30. کدام یک از موارد زیر جزو رفتار ناهنجار اجتماعی و ناپسند نمی باشد؟


 1- نصب بوق های گوش خراش


 2- رانندگی با سرعت مجاز


 3- نصب سیستم های صوتی پر قدرت


 4- استفاده از المپ های غیر مجاز